Barion Pixel
Keresés

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

Bede Mátyás EV. (a továbbiakban: adatkezelő) tiszteletben tartja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen nyilatkozat tartalmát.

Az adatkezelő elkötelezett olvasói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja olvasói, ügyfelei és partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. A változásokról kellő időben értesíti az érintetteket is.

Az adatkezelő kizárólag olyan tevékenységekkel kapcsolatban kezeli a megadott személyes információkat, melyek elengedhetetlenek az adatkezelés céljának megvalósulásához, és alkalmas a cél eléréséhez.

A www.utazoanya.hu adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan elérhető a https://utazoanya.hu/privacy-policy/ címen.

Az adatkezelő adatai

Jelen honlap üzemeltetője: Bede Mátyás EV.

Honlap: www.utazoanya.hu

Kapcsolattartás: Bérczes Judit

A honlappal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekkel a következő címen lehet fordulni: utazoanyablog@gmail.com

Általános adatkezelési irányelvek

A honlap személyes adatokat kezel működése során:

  • a weboldalon a felhasználói élményt javító cookie-k révén
  • hírlevél feliratkozás során

Az adatkezelés célja:

  • a felhasználói élmény biztosítása
  • kapcsolattartás a hírlevélre feliratkozóval
  • hírlevél küldése a hírlevélre feliratkozónak

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Ez utóbbi esetben az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés. A hírlevél feliratkozók feliratkozásukkal hozzájárulnak a jelen adatvédelmi nyilatkozathoz. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg az adatközlő, ez esetben az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő a feliratkozó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem jogszabályi követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríteni köteles. A feliratkozókat ért sérelmek esetén az adatkezelő felel az általa megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a hírlevélre feliratkozók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat az adatkezelésre és adatfeldolgozásra átadják.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

A kezelt adatok köre

Hírlevél feliratkozás

A www.utazoanya.hu oldalon lehetőség nyílik hírlevélre való feliratkozásra, melynek célja a tájékoztatás, informálás a honlap témájához fűződő termékekkel, szolgáltatásokkal, adatokkal kapcsolatban. A feliratkozással a feliratkozó elfogadja a feltételeket. A feliratkozáshoz az e-mail cím megadása kötelező. A feliratkozónak jogában áll leiratkozni a hírlevélről, melyet megtehet a megfelelő leiratkozó linkre való kattintással.

A személyes adatok kezelése visszavonásig tart.

A hírlevél szolgáltató üzemeltetője: HubSpot Germany GmbH

Székhely: Berlin (Berlin Office) Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin

Weboldal: www.hubspot.com

Felhasználói élményt javító cookie-k (sütik)

Az utazoanya.hu honlap látogatása során az új látogató értesül róla, hogy a honlap cookie-kat (sütiket) használ a felhasználói élmény javítása céljából. A sütik lehetővé teszik, hogy a látogatók számára a honlap minden funkciója és szolgáltatása elérhető legyen.

Ezek a sütik a látogató számítógépén, vagy egyéb böngészésre használt eszközén lejáratukig tárolódnak, vagy míg a látogató le nem törli őket.

Google Analytics sütik

a www.utazoanya.hu honlap alkalmaz Google analytics sütiket, melyeknek célja, hogy az adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók milyen módon használják a honlapot. Ezek statisztikai jellegű információk a honlap fejlesztésének céljából.

Az adatok kezeléséről a https://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletes tájékoztatást elérni, illetve a www.google.com/policies/privacy/partners/ oldalon kaphat információt arról, hogy a Google hogyan használja fel a személyes adatait a honlapom látogatóinak.

Ezek a sütik a látogató számítógépén, vagy egyéb böngészésre használt eszközén lejáratukig tárolódnak, vagy míg a látogató le nem törli őket.

WordPress sütik

Ha a látogató kommentel a honlapon, akkor engedélyezheti nevének, e-mail címének és webhelyének sütikbe mentését. Ezek a kommentelő kényelmét szolgálják, hogy ne kelljen újból megadnia adatait, amikor újabb kommentet ír. Ezek a sütik egy évig fognak megmaradni, vagy amíg nem törli őket a kommentelő.

Ha ellátogat a bejelentkezési oldalunkra, ideiglenes sütit állítunk be annak megállapítására, hogy a látogató böngészője elfogad-e sütiket. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és a böngésző bezárásakor elvetésre kerül.

Amikor bejelentkezik, több sütit is beállítunk a bejelentkezési adatok és a képernyőn megjelenő lehetőségek mentéséhez. A bejelentkezési sütik két napig, a képernyőopciók pedig egy évig maradnak meg. Ha az „Emlékezzen rám” lehetőséget választja, a bejelentkezése két hétig megmarad. Ha kijelentkezik fiókjából, a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Ha szerkeszt vagy cikket tesz közzé, további sütiket tárol a böngészője. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és egyszerűen csak az imént szerkesztett cikk post-azonosítóját jelöli. 1 nap után lejár.

Komment írása

Amikor egy látogató kommentet ír a honlapon, az oldal a kommentben írt adatot és a látogató IP címét összegyűjti. Spam detektálás céljából a webböngésző user agent (felhasználói ágens) azonosító karakterláncot is begyűjti az adatkezelő.

A rendszer eltárolja a felhasználó avatarját, és ahol a felhasználó posztol vagy kommentel, ott a rendszer megjeleníti és eltárolja az avatarját – feltéve, hogy az oldal használja a gravatart.

Itt található a a Gravatar adatkezelési nyilatkozat: https://automattic.com/privacy/. A komment jóváhagyása után a profilkép publikussá válik a komment kontextusában.

Megrendeléshez/vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő/vásárló személyes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A szolgáltató a személyes adatokat addig őrzi, amíg létrejött a megbízás / ügymenet befejeződik.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

személyes adataz adatkezelés célja
Családi- és utónévA családi és utónév megadása a webáruházunk termékeinek megrendeléséhez szükséges. Amennyiben nem adja meg a nevét, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.
Számlázási adatokA megrendeléséről minden esetben névre szóló számlát készítünk. Amennyiben nem adja meg a számlázási adatait, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.
TelefonszámTelefonszám megadása a rendeléssel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében szükséges. Amennyiben nem adja meg a telefonszámát, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.
E-mail címE-mail cím a megrendelés teljesítésének aktuális állapotával kapcsolatos információk átadása érdekében és a termék letöltési linkjéhez szükséges. Amennyiben nem adja meg az e-mail címét, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A személyes adatokat megadó feliratkozóknak, látogatóknak, partnereknek és ügyfeleknek a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés és tiltakozás az adatkezelés ellen. A kötelező adatkezelésekre a törlés nem vonatkozik.

Az érintett a jogainak megsértése esetén panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé tehet (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Hatályos: 2024. május 30.

Shopping Cart
Processed with VSCO with a6 preset
UTAZÓANYA NYÁRI AKCIÓ

15% kedvezmény mindenre!

Használd az utazoanyastrand15 kuponkódot, és 15% kedvezményt kapsz a végösszegből 07.31-ig.